Rusların mezhebi nedir ?

Deniz

Global Mod
Global Mod
Ruslarn Mezhebi: Ortodoks Hristiyanlk

Rusya, Ortodoks Hristiyanlgn merkezi olarak kabul edilir. Ortodoks Hristiyanlk, 1054 ylnda Roma Katolik Kilisesi ile ayrlms, tamamen farkl bir Hristiyan tarikatdr. Ortodoks Hristiyanlk, Incil'e dayanarak dogmalarnn gelisimini surdurur ve ayn zamanda kulturel olarak Rusya'nn geleneklerinin temelini olusturur.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin Tarihcesi

Rus Ortodoks Kilisesi, 863 ylnda, Hazreti Ilya'nn Istanbul'daki Ortodoks Patrikligine baglanmasyla kurulmustur. Rusya, 16. yuzylda bagmszlgn ilan eden ilk Ortodoks ulke olmustur. Rus Ortodoks Kilisesi, 18. yuzylda zorla cogunlukla protestan olmus olan Baltk ulkelerini de kapsayan yuzlerce cemaat tarafndan temsil edilen buyuk bir kilise haline geldi.

Ortodoks Hristiyanlk'n Inanclar

Ortodoks Hristiyanlk, Incil'in ogretilerine bagl olarak, Tanr'nn uc kisiligini kabul eder, Baba, Ogul ve Kutsal Ruh'tur. Iman edilen diger ogretiler arasnda; Isa'nn Tanr oldugu, Isa'nn carmha gerilisi ve dirilisi ve Kutsal Kitap'n gercek olmas vardr. Ortodoks Hristiyanlar ayrca, sakramentlerin onemli oldugu, Dorduncu Yuzylda kabul edilen Nicea Konsili'nde de belirlenen doktrinleri inanrlar.

Ortodoks Hristiyanlk'ta Dogum ve Olum

Ortodoks Hristiyanlkta, dogum ve olum arasndaki iliski yuce bir ruhsal deneyim olarak gorulur. Dogum, Tanr tarafndan insana verilen sonsuz frsat olarak kabul edilir. Ortodoks Hristiyanlar, olumu, olum oncesindeki yasam tarznn karslg olarak, topraktan yeni bir yasama gecis olarak gorurler. Olum, bedenin Tanr'ya geri verilmesi olarak kabul edilir.

Ortodoks Hristiyanlk'ta Dini Torenler

Ortodoks Hristiyanlkta, dini torenler kutsal saylr ve ozel olarak hizmet edilen bir aktivite olarak sunulurlar. Dini torenler arasnda; ayinler, dogum, evlilik, olum ve diger dini bayramlar yer alr. Ortodoks Hristiyanlar, dini torenlerin ozellikle onemli oldugunu ve Tanr ile iletisim kurmak icin kullanldgn dusunurler.