Önlemsel model nedir ?

Adila

Global Mod
Global Mod
Onlemsel Model Nedir?

Onlemsel model, bir ogrencinin ya da bir grup ogrencinin ogrenme veya davranssal sorunlarn cozme problemlerini cozmek icin kullanlan yaklasmdr. Bu yaklasm, ogrencilerin ozelliklerini, ogrenme veya davranssal problemlerini tanmlamay, probleme neden olan etkenleri belirlemeyi, uygun onlemleri planlamay ve bu onlemlerin etkisini degerlendirmeyi kapsar. Onlemsel model, cogu zaman ogretmenler tarafndan uygulanan bir yaklasm olarak kullanlr ancak ayn zamanda ailenin de bu surecte aktif olarak gorev almasn saglayan bir yaklasmdr.

Tanmlama

Onlemsel modelin ilk adm, ogrencinin ogrenme veya davranssal problemlerini tanmlamaktr. Ogretmenler, ogrencinin belirli bir davransnn ne zaman ve nerede ortaya cktgn, davransn ogrencinin performansn nasl etkiledigini ve bu davransn ne sklkta gosterildigini belirlemelidir. Ogretmenler, ozellikle snfta coklu ogrenciler arasnda davranslar arasndaki farkllklar izlemelidir. Boylece ogretmenler, ogrencilerin davranslarnn kokenlerini ve baglantlarn daha iyi anlayabilir.

Etkenleri Belirleme

Onlemsel modelin ikinci adm, problemin neden kaynaklandgn belirlemektir. Ogretmenler, ogrencinin ogrenme veya davranssal problemlerinin nedenlerini sosyal, fiziksel veya duygusal boyutlarnn her birine gore degerlendirmelidir. Ogretmenler, ogrencinin ogrenme veya davranssal problemlerini anlamak icin cevresel etkenleri, ogrencinin ozelliklerini ve ogrenme ortamnn kosullarn degerlendirmelidir.

Onlem Planlamas

Onlemsel modelin ucuncu adm, en uygun onlemlerin planlanmasdr. Ogretmenler, ogrencinin ogrenme veya davranssal problemlerini cozmek icin uygun onlemleri belirlemelidir. Ogretmenler, bu onlemleri ogrencinin ozellikleri, ogrenme veya davranssal problemleri ve ogrenme ortamnn kosullarna uygun olarak planlamaldr.